5 saker att överväga när du väljer robotarmar för plocklösningar

Innan du väljer en robotarm för din plockprocess är det viktigt att fundera över en rad olika faktorer. Dessa faktorer kan påverka driften, produktiviteten och tillförlitligheten hos roboten. Genom att förstå de viktigaste faktorerna när det gäller plockrobotar, kan du bättre ta ett beslut om vilken lösning som är bäst för ditt företag.

Arbetsområde

Det första som är viktigt att tänka på när du väljer en plockrobot är vart roboten kommer vara placerad. Om arbetsytan är begränsad så bör du välja en robot med mindre arbetsbredd. Har du i stället en arbetsyta med många hinder så kan du behöva en robot med större noggrannhet för att roboten ska kunna navigera runt dem.

Kapacitet och hastighet

En annan viktigt del att tänka på är plockrobotens kapacitet och hastighet. Kapaciteten avgör hur många objekt roboten kan hantera på en gång, medan hastigheten avgör hur snabbt den kan plocka. Dessa två faktorer är viktiga att överväga eftersom de påverkar robotens produktivitet och drifttid. Om du har ett behov av att hantera höga volymer så är det viktigt att välja en robot med hög kapacitet och hastighet för att roboten ska nå den önskade produktiviteten.

Flexibilitet

Flexibiliteten hos en plockrobot är också en viktig del att ta med i åtanke. Du bör känna till vilken typ av objekt som roboten klarar av att hantera och hur enkelt det är att ändra robotens programvara för att hantera olika typer av objekt. Det här är viktigt om du har behov av att använda roboten för att hantera olika typer av objekt med tiden, och du inte vill vara begränsad till en viss typ av objekt.

Teknisk support

En annan del att tänka på när du väljer är tillgängligheten av teknisk support. Du vill undvika att en störning i plockproceduren ska leda till förlust av tid och pengar. Därför är det viktigt att ha tillgång till teknisk support som kan hjälpa dig att lösa problem på ett effektivt sätt. En leverantör med tillgänglig teknisk support och erfarenhet av logistikbranschen är en bra indikation på att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att förbättra din plockprocess. De bör också erbjuda regelbundet underhåll och uppdateringar för att säkerställa att din lösning för plockning med robotarmar alltid fungerar på ett optimal sätt.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer en lösning för plockning med robotarmar. Med kostnadseffektivitet menar vi att du bör ta en närmare titt på de totala kostnaderna för att starta upp och underhålla en lösning, jämfört med de fördelar du får av den. Det är viktigt att väga upp dessa faktorer för att avgöra om en viss lösning faktiskt är kostnadseffektiv.

Det finns en rad saker som påverkar den totala kostnaden för en lösning för plockning med robotarmar, inklusive  de första investeringskostnader, underhållskostnader, driftskostnader och möjliga nedskrivningar. Du bör ta hänsyn till alla dessa faktorer när du gör din bedömning av kostnadseffektiviteten.

Total
0
Shares