Borås skriver på för en klimatneutral och hållbar stad 2030

Under en ceremoni i Stockholm den 8 december skrev Borås Stad med projektpartners på en avsiktsförklaring för att ta fram ett klimatkontrakt under 2022. Klimatkontraktet är en del av Viable Cities satsning där 23 svenska städer och fem myndigheter lovar att arbeta gemensamt för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer år 2030.

För Borås del ska kontraktet vara klart i december nästa år och nu påbörjas arbetet för att identifiera och enas om ömsesidiga och långsiktiga åtaganden för en hållbar stad. 

– Klimatkontraktet kommer att vara ett viktigt verktyg för djupare och bredare politisk förankring av Borås klimatarbete, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), som var på plats på Viable Cities ceremoni i Stockholm för att signera avsiktsförklaringen om ett lokalt klimatkontrakt.

Klimatkontraktet – en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030

Borås är sedan i höstas en av de 23 svenska städer i Viable Cities klimatsatsning Klimatneutrala städer 2030. Den 1 oktober startade projektet Klimatneutrala Borås 2030 där Borås Stad samverkar med Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB. 

– Som en del i projektet ska ett årligt klimatkontrakt tas fram i syfte att driva på klimatomställningen, berättar Peter Krahl Rydberg, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030. 

Hur gör Borås för att ta fram sitt kontrakt?

– Nu kommer vi att formulera gemensamma åtaganden tillsammans med vårt innovationsteam med representanter från Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB. I kontraktet kommer vi att beskriva hur vi ska samarbeta och använda våra gemensamma resurser för att bli en klimatneutral stad, berättar Lisa Nilsson, även hon projektledare.

Hur stor är den här klimatsatsningen?

– Klimatneutrala städer 2030 är Sveriges hittills största satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Den totala budgeten är över 200 miljoner kronor. Vårt projekt Klimatneutrala Borås 2030 har beviljats 4,9 miljoner kronor i projektbidrag, säger Peter Krahl Rydberg. 

Mer om Viable Cities 

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.

Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av VinnovaEnergimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet.

Klimatneutrala städer 2030

Klimatneutrala städer 2030 har detta år vuxit från 9 till 23 städer i Sverige. De har tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning. Städerna som ingår är: 

 • Borås
 • Borlänge 
 • Enköping 
 • Eskilstuna 
 • Gävle
 • Göteborg 
 • Helsingborg 
 • Järfälla
 • Kalmar 
 • Karlstad 
 • Kristianstad 
 • Linköping
 • Lund
 • Malmö 
 • Mariestad 
 • Nacka
 • Skellefteå 
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala 
 • Växjö, 
 • Örebro
 • Östersund
Total
0
Shares