Högt betyg för Borås förskolor i årets föräldraenkät

Varje år får föräldrar som har barn i Borås Stads förskolor möjlighet att tycka till om förskolans verksamhet. Resultatet från årets enkät visar att både nöjdheten och tryggheten ökat. 

Den största ökningen i årets undersökning gäller den totala nöjdheten. På frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, har 96 procent angett att de är nöjda vilket är en markant ökning från föregående år då resultatet låg på 89 procent.

På frågan om trygghet uppger 97 procent av vårdnadshavarna att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, vilket är en viss ökning från tidigare år.

– Det är ett helt fantastiskt resultat och ett direkt kvitto på det fina arbete våra pedagoger och rektorer gör varje dag. Resultatet visar att personalen på våra förskolor på ett imponerande sätt har lyckats bibehålla en god verksamhet trots att de själva varit starkt påverkade av pandemin, säger förvaltningschef Ina Furtenbach.

Ökat deltagande en utmaning inför nästa års undersökning

Frågorna i enkäten handlar bland annat om trivsel, utveckling, lärande, delaktighet, inflytande och förskolans kontakt med hemmet. I år var det 65 procent av vårdnadshavarna som besvarade enkäten vilket är en ökning från förra året, men fortfarande en betydligt lägre svarsfrekvens än innan pandemin. 

– En utmaning inför nästa år är att få ännu fler vårdnadshavare att besvara enkäten, säger Ina Furtenbach. Förhoppningsvis kommer vi då att kunna återgå till den hantering vi hade innan pandemin, där vårdnadshavarna får möjlighet att besvara enkäten vid hämtning och lämning. 

Årets resultat i korthet:

  • Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn: 97 procent
  • Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag: 79 procent
  • Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra: 95 procent
  • Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola?: 96 procent har angett 6 eller högre på en 10-gradig skala
Total
0
Shares