Lista: 15 anledningar till varför du ska göra en radonmätning

Radon är en hälsofarlig gas som kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta radonhalten i inomhusluften. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Därför är det viktigt att utföra radonmätning regelbundet och vidta åtgärder om radonhalten är för hög. Här är ytterligare 15 viktiga anledningar till varför du ska mäta radon:

 1. Radon är osynlig, luktfri och smaklös och kan finnas i ditt hem utan att du vet om det.
 2. Radon är en cancerframkallande och den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.
 3. Radon kan tränga in i ditt hem genom sprickor och öppningar i grunden, golv och väggar.
 4. Radonhalten varierar från plats till plats och även mellan olika rum i samma hus.
 5. En radonmätning kan avslöja om radonhalten i ditt hem överstiger den rekommenderade gränsen på 200 Bq/m3.
 6. En radonmätning kan också visa om åtgärder behövs för att minska radonhalten.
 7. Radonmätningar kan göras enkelt och kostnadseffektivt med hjälp av radonmätare
 8. En radonmätning är särskilt viktig om du har bott länge i samma hus, eftersom radonexponering sker under en längre tid.
 9. Radon kan finnas i alla typer av hus, både nybyggda och gamla.
 10. Radonhalten kan påverkas av faktorer som byggmaterial (blåbetong) och ventilationen.
 11. En radonmätning ger dig sinnesro att du inte utsätter dig eller din familj för farliga nivåer av radon.
 12. Radon är vanligt förekommande i Sverige och rekommenderade gränsvärden är satta för att skydda allmänheten från hälsorisker.
 13. En radonmätning ökar medvetenheten om radon och dess effekter på din hälsa.
 14. Radonmätningar är särskilt viktiga för personer som röker eller tidigare har rökt, eftersom deras risk för lungcancer ökar ytterligare vid exponering för radon.
 15. Genom att göra en radonmätning kan du vidta lämpliga åtgärder (radonbesiktning och radonsanering) för att skydda dig och din familj från hälsorisker som kan orsakas av höga radonhalter. 

Beställ radonmätning här!

Total
0
Shares