Södra torget blir säkrare och grönare

Med beräknad start 4 april 2022 påbörjas ombyggnationen av Södra torget. Arbetet ska göra området säkrare för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Dessutom tar vi tillbaka en del av Södra torgets historia genom att göra en del av området till en grön torgyta igen. Ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet 2022/2023. 

Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt, från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter en helt annan trafiksituation. Det gör att torgets utformning och kollektivtrafikens hållplatslägen är i behov av att utvecklas och anpassas därefter. 

Sedan tidigare har flera förändringar gjorts för att öka säkerheten på Södra torget. Den senaste förändringen gjordes 2004 då regiontrafiken flyttades till resecentrum. Förändringen av Södra torget är nu det sista steget för en trygg trafiklösning.

Ombyggnationen kommer ske i två etapper. Etapp 1 kommer bestå av tillfälliga omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.

Så blir framtidens Södra torget

Södra torget kommer att få två hållplatslägen, en i vardera riktningen. Bussar kommer inte längre behöva göra omkörningar eller rundkörningar på torget. Det innebär att området blir säkrare både för fotgängare och kollektivtrafik.

– Äntligen får Södra torget en modern och betydligt mer trafiksäker utformning, vilket är mycket efterlängtat för alla som varje dag går över torget till och från sin buss. Och cykelbanan från Viskan upp mot Allégatan blir också äntligen byggd, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för kollektivtrafik.

På den frigjorda ytan som blir kvar efter att flera hållplatser tagits bort, kommer det att skapas en torgyta med grönska, bänkar, papperskorgar och bättre belysning. 

– Platsen har under en tid upplevts som otrygg, därför är belysningen ett viktigt inslag, säger Jan-Åke Claesson, enhetschef på Tekniska förvaltningen.

Ytans markmaterial är till största del betongsten i olika former för att skapa tillgänglighet över torgets alla ytor. Vissa delar består av stenmjöl, vilket tillsammans med alla planteringsytor ska hjälpa till att ta hand om dagvattnet som regnar över ytan.

Val av träd är gjort utifrån platsens förutsättningar och för att få in många arter på platsen. På ytan testas några för Borås relativt nya sorter såsom metaseqoja, svarttall och persisk ek som ska fungera bra i hårdgjorda och varma miljöer. Dessutom kommer nya cykelställ placeras utmed cykelbanan och elsparkcyklar får ett eget anvisat område.

Kollektivtrafiken påverkas

Under byggnationstiden flyttas busslinjer från Södra torget och får andra körvägar. Detta gäller från måndagen den 4 april. Resenärer ombeds söka sin resa i Västtrafiks app To Go. På Västtrafiks hemsida kan du hitta mer detaljerad information om trafikförändringen och vilka linjer som påverkas.

Total
0
Shares